NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Dziergowice

Powierzchnia 200 ha, woj. opolskie.

Proponowany Special Area of Conservation.

Interesujący, choć o niewielkiej powierzchni fragment lasu łęgowego, szczególnie cenny, gdyż jest jednym z kilku zachowanych na tym odcinku Odry, zaś jego obecność zapobiega zerwaniu ciągłości tego ważnego korytarza ekologicznego. W sąsiedztwie znajduje się obszar stawów hodowlanych, na których występują różnego typu zbiorowiska szuwarowe. Występują tu:

  • 4 typy siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 4 gatunki ptaków regularnie migrujących nie ujętych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 8 gatunków roślin chronionych w Polsce lub lokalnie rzadkich, związanych z siedliskami lasów łęgowych lub wilgotnych łąk.

Proponowany i opracowany przez Stowarzyszenie BIOS z Opola (Standard Data Form). Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny