NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Ujście Ilanki

Powierzchnia 786 ha, woj. lubuskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Legi wierzbowe zimową porą bywają równie fascynująceUjściowy fragment doliny rzeki Ilanki i zalewowe tereny doliny Odry w pobliżu. Mozaika wilgotnych łąk, szuwarów, starorzeczy, ziołorośli, wiklin i lasów łęgowych, w tym bardzo dobrze wykształconych łęgów wierzbowych i olchowo-jesionowych. W obszarze są jedne z najważniejszych w zachodniej Polsce ostoje gniewosza i żółwia błotnego. Stwierdzono tu występowanie:

  • 4 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy - łącznie zajmują ok. 40% powierzchni ostoi;
  • 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 8 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC.


Proponowany i opracowywany przez Wojewódzki Zespół Realizacyjny Natura 2000 woj. lubuskiego na podstawie materiałów Lubuskiego Klubu Przyrodników. Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny