NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Eichwald und Buschmuhle

Powierzchnia 228,43 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area of Conservation.

Leży około 2 km na południe od Frankfurtu nad Odrą (km 577-582). Jeden z największych obszarów zalesionych nad Odrą po stronie niemieckiej, zajęty głównie przez lasy łęgowe (olchowe, wiązowo-jesionowe), z towarzyszeniem niewielkich fragmentów łęgów wierzbowo-topolowych oraz grądów stokowych i ich stadiów regeneracyjnych (na krawędzi doliny). Niewielkie fragmenty użytkowane są pastwiskowo i kośnie. Występują tu także nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis). Znajdziemy tu:

  • 4 typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym dwa priorytetowe.

Ochrona: ostoja objęta ochroną rezerwatową (Eichwald und Buschmuhle, Naturschutzgebiet no.187).


Poprzedni | Strona główna | Następny