NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Fledermausquartier Brauereikeller Frankfurt (Oder)

Powierzchnia 0,25 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area of Conservation.

Nietypowa ostoja założona we Frankfurcie, w piwnicach starego browaru, które dzięki swojemu położeniu i rozległości utrzymują doskonałe warunki (stała temperatura w granicach 4oC oraz wilgotność rzędu 90-100%) dla zimowania bogatej i licznej koloni nietoperzy. W roku 1999 zimowało tu już 1830 osobników należących do 10 gatunków, co w porównaniu z rokiem 1987, kiedy to pierwszy raz stwierdzono występowanie tego zjawiska, daje 10-krotny wzrost liczebności koloni zimowej. Występują tu:

  • 3 gatunki nietoperzy wymienione w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC (Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini oraz Myotis myotis);
  • 7 gatunków nietoperzy ujętych w Załączniku IV ww. Dyrektywy.

Poprzedni | Strona główna | Następny