NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Oderwiesen Nordlich Frankfurt

Powierzchnia 212,42 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area of Conservation.

Oderwiesen Nordlich Frankfurt
Legenda
Leży na północ od Frankfurtu (O.) na wysokości km 587-590, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Obszar zajęty głównie przez zbiorowiska łąkowe i szuwarowe, z niewielkimi fragmentami lasów łęgowych. Zajęty przez nizinne łąki kośne (Alopecurion pratensis), łąki zalewowe (Cnidion), łąki świeże i wilgotne (Arrhenatherion, Calthion) oraz niewielkie fragmenty muraw ciepłolubnych (Armerion elongatae) z rzadkimi gatunkami roślin.

  • 5 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 3 gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC (Bombina bombina, Castor fiber, Lutra lutra);
  • 3 gatunki roślin rzadkich i ginących.Obszar objęty ochroną rezerwatową (Naturschutzgebiete no 1172), jednak niemieckie organizacje pozarządowe proponują powiększenie obszaru ostoi. Wchodzi także w skład SPA "Deichvorland".

Poprzedni | Strona główna | Następny