NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Oderinsel Kietz

Powierzchnia 174,95 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area for Conservation (część Special Protection Area).

Zajmuje obszar o długości około 2,5 i szerokości 1 km pomiędzy miastem Kietz a granicą z Rzeczpospolitą Polską. Szeroka, regularnie zalewana dolina pozwoliła na utrzymanie się znacznych fragmentów łęgu wierzbowo-topolowego, z rodzimymi populacjami topoli czarnej (Populus nigra). Zanotowano w niej:

  • 5 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 5 gatunków zwierząt z Załącznika II
  • kilkanaście gatunków ptaków chronionych na mocy Załącznika I do Dyrektywy Ptasiej, w tym m.in. kania ruda, bocian czarny oraz orzeł bielik.
Oderinsel Kietz
Legenda


Poprzedni | Strona główna | Następny