NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Hraniční meandry Odry

Powierzchnia 147 ha, kraj Moravskoslezský.

Proponowane Special Area of Conservation.

Meandrujące koryto Odry, z aktywnymi procesami korytotwórczymi, położone w regularnie zalewanej dolinie, z zespołem siedlisk i organizmów typowych dla naturalnej rzeki nizinnej. Regularne odkładanie się sedymentów powoduje stałe tworzenie się wielu pionierskich stanowisk (wyspy, łachy, strome skarpy meandrów). Stopniowo poprawiająca się jakość wody w Odrze oraz dynamicznie zachodzące procesy geomorfologiczne umożliwiają bytowanie wielu gatunków rzadkich roślin i zwierząt. Występują tu m.in.:

  • 3 typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 2 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 5 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • liczne gatunki chronione na terenie Republiki Czeskiej.

Badania nad wartością przyrodniczą obszaru trwają, stąd należy spodziewać się znacznego rozszerzenia prezentowanej powyżej listy.

Hraniční meandry Odry
Legenda

Opracował Petr Obrdlik na podstawie danych S. Neuschlovéj, K. Pavelky i B. Lojkáska zebranych do "Atlasu obszarów zalewowych Odry", oraz wg Beran, Horsák 2000; Kuras 2000; Poledník 2000. Cały obszar objęty jest ochroną w ramach HKO Poodří, leży na terenie IBA Poodří i należy do konwencji RAMSAR. Jego szczegółowe badania zostaną ukończone w roku 2002, stąd należy oczekiwać rozszerzenia liczby gatunków i siedlisk będących podstawą tworzenia ostoi.


Poprzedni | Strona główna | Następny