NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Wielikąt

Powierzchnia: 500 ha, woj. śląskie.

Proponowane Special Protection Area.

Kompleks stawów hodowlanych o długiej tradycji zagospodarowania, poprzecinany groblami, pasami szuwarów, z interesującymi zbiorowiskami roślinności namuliskowej. Jest jedną z najważniejszych na Śląsku ostoi ptaków wodno-błotnych; znajduje tu także schronienie szereg gatunków płazów oraz roślin związanych z tym typem siedliska.Występują tu:

  • 3 typy siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I dyrektywy 92/43/EEC
  • 10 gatunków ptaków objętych ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 3 gatunki zwierząt ujęte w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 11 gatunków zwierząt i roślin chronionych na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska);
  • 16 gatunków zwierząt i roślin chronionych w Polsce lub lokalnie rzadkich.
Legenda

Proponowany i opracowany (Standard Data Form) przez Stowarzyszenie BIOS z Opola. Objęty ochroną w ramach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Wielikąt" (1988; 600 ha).


Poprzedni | Strona główna | Następny